Regulamin - Globalna Sieć Karier

Regulamin

Witaj w Global Career Network!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny Global Career Network, dostępnej pod adresem https://globalcareernetwork.online

Korzystając z tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki i postanowienia. Prosimy nie kontynuować korzystania z Global Career Network, jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i postanowieniami podanymi na tej stronie.

Poniższa terminologia odnosi się do tych Warunków i Postanowień, Polityki Prywatności oraz Oświadczenia o Odpowiedzialności oraz wszelkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twoje" odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tę stronę i przestrzegającej warunków i postanowień firmy. "Firma", "My", "Nas", "Nasza" i "Nasze" odnoszą się do naszej firmy. "Strona", "Strony" lub "My" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności koniecznych do przeprowadzenia procesu naszej pomocy Klientowi w najodpowiedniejszy sposób, w celu spełnienia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia usług przez firmę, zgodnie z obowiązującym prawem. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, z wielką literą i/lub on/ona/ono lub oni/one uważa się za zamienne i odnosi się do tego samego.

Ciasteczka (Cookies)

Korzystamy z plików cookies. Korzystając z Global Career Network, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Global Career Network.

Większość interaktywnych witryn używa plików cookies, które pozwalają nam pozyskiwać dane użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookies są wykorzystywane przez naszą witrynę do umożliwienia funkcjonowania określonych obszarów i ułatwienia korzystania z naszej witryny. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookies.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Global Career Network i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Global Career Network. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz korzystać z Global Career Network wyłącznie do celów osobistych, pod warunkiem przestrzegania ograniczeń określonych w tych Warunkach i Postanowieniach.

Nie wolno Ci:

 • Publikować materiałów pochodzących z Global Career Network.
 • Sprzedawać, wynajmować ani sublicencjonować materiałów pochodzących z Global Career Network.
 • Reprodukować, kopiować ani duplikować materiałów pochodzących z Global Career Network.
 • Redystrybuować treści pochodzące z Global Career Network.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Niektóre części tej witryny umożliwiają użytkownikom publikowanie i wymianę opinii i informacji na określonych obszarach witryny. Global Career Network nie dokonuje filtracji, edycji, publikacji ani recenzji Komentarzy przed ich obecnością na witrynie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Global Career Network, jego agentów i/lub partnerów afiliacyjnych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieściła swoje opinie. Na ile to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, Global Career Network nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek roszczenia, szkody ani wydatki wynikłe z korzystania z Komentarzy na tej witrynie lub z ich zamieszczania czy pojawiania się na tej witrynie.

Global Career Network zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania Komentarzy, które mogą być uważane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające te Warunki i Postanowienia.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Masz prawo do publikowania Komentarzy na naszej witrynie i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody w tym celu.
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów czy znaków towarowych żadnej trzeciej strony.
 • Komentarze nie zawierają treści zniesławiających, obelżywych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani innych niezgodnych z prawem materiałów naruszających prywatność.
 • Komentarze nie będą używane do promocji działalności gospodarczej, klientów lub przedstawiania działań komercyjnych lub nielegalnych działań.

Niniejszym nadajesz Global Career Network niewyłączną licencję do korzystania, reprodukowania, edytowania i upoważniania innych do korzystania, reprodukowania i edytowania twoich Komentarzy w dowolnych formach, formatach lub mediach.

Linkowanie do naszych treści

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą linkować do naszej witryny w taki sam sposób, jak linkują do witryn innych wymienionych firm;
 • Globalnie akredytowane firmy, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup zajmujących się zbieraniem funduszy charytatywnych, które nie mogą linkować do naszej witryny.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji na naszej witrynie, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia ani aprobaty strony linkującej i jej produktów i/lub usług; (c) mieści się w kontekście strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić prośby innych organizacji z następujących rodzajów:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorców;
 • strony społecznościowe dot-com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów internetowych;
 • portale internetowe;
 • firmy świadczące usługi w dziedzinie rachunkowości, prawa i konsultingu; i
 • placówki edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie wpłynie negatywnie na nas samych ani na nasze zarejestrowane firmy; (b) organizacja nie posiada negatywnych wpisów u nas; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności linku rekompensuje brak linku do Global Career Network; (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji źródłowych.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia ani aprobaty strony linkującej i jej produktów lub usług; (c) mieści się w kontekście strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i masz zamiar linkować do naszej witryny, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail na adres Global Career Network. Prosimy o podanie swojego imienia, nazwy organizacji, informacji kontaktowych oraz adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej witryny, oraz listy adresów URL na naszej witrynie, do których chciałbyś linkować. Oczekuj na odpowiedź przez 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą linkować do naszej witryny w następujący sposób:

 • Użyciem naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Użyciem jednolitego identyfikatora zasobu, do którego jest link; lub
 • Użyciem jakiegokolwiek innego opisu naszej witryny, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującej.

Nie wolno używać logo Global Career Network ani innych elementów graficznych do linkowania bez zawarcia umowy licencyjnej znaku towarowego.

Ramki (iFrames)

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgodzie nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść (Content Liability)

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej witrynie. Zgadzasz się nas bronić przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z treści zamieszczonych na Twojej witrynie. Żaden link nie powinien pojawiać się na żadnej witrynie jako oszczerczy, obsceniczny ani nielegalny, ani naruszający, łamiący lub popierający naruszenie praw osób trzecich.

Zachowanie praw (Reservation of Rights)

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linka do naszej witryny. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej witryny na naszą prośbę. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasady linkowania w dowolnym momencie. Kontynuując linkowanie do naszej witryny, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków i zasad linkowania.

Usunięcie linków z naszej witryny

Jeśli znajdziesz na naszej witrynie link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, jesteś wolny skontaktować się z nami i nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia ani do bezpośredniej odpowiedzi na Twoje żądanie.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej witrynie są poprawne, nie gwarantujemy również ich kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że materiały na witrynie będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z niej. Nic w tej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub fałszywe oświadczenie oszukańcze;
 • ograniczać w żaden sposób naszej lub Twojej odpowiedzialności, która nie jest dozwolona na mocy obowiązującego prawa; lub
 • wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności ustanowione w tej sekcji i w innych miejscach w tym oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności: (a) są objęte poprzednim ustępem; oraz (b) dotyczą wszystkich odpowiedzialności wynikających z oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wynikającej z umowy, z deliktu i z naruszenia obowiązków ustawowych.

O ile witryna i informacje oraz usługi na witrynie są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub stratę o jakiejkolwiek naturze.